WELDONE Sectoren Staalbouw opt

ikoon constructie2

Constructie- & Staalbouw

Sinds 1 juli 2014 zijn een aantal nieuwe wettelijke regels voor staalbouwproducten van kracht geworden binnen de Europese Unie. Concreet betekent dit dat stalen (en aluminium) constructiedelen alleen maar op de markt mogen worden gebracht met CE-markering en een bijhorende prestatieverklaring (DoP) volgens de bepalingen van de Europese geharmoniseerde norm EN1090-1. Dit heeft gevolgen voor zowel de fabrikant als de aannemer en zelfs de bouwheer van metaalconstructies in de agrarische en civiele sector.

Bedenk als bouwheer of als klant of je nog kan samenwerken met niet-gecertificeerde constructeurs en toeleveranciers. Zij leveren mogelijk onderdelen die geen CE-markering dragen en vervolgens in een bouwwerk terecht komen. Naast het risico voor de fabrikant (die ook een economisch delict pleegt) kunnen de klant en bouwheer terecht vragen stellen bij de veiligheid van de uiteindelijke constructie. Niet conforme bouwdelen kunnen immers de integriteit van de ganse constructie in gevaar brengen

CE markering omvat de verklaring van een fabrikant dat zijn product voldoet aan bepaalde veiligheidseisen. Deze publieke eisen staan beschreven als een set van essentiële karakteristieken en worden bepaald in de geharmoniseerde norm EN 1090-1 voor de staalbouw. Vanaf 1 juli 2014 moet een fabrikant beschikken over een gecertificeerd fabriekscontrole systeem (FPC) dat voldoet aan de eisen van EN1090-1

Dankzij onze uitgebreide ervaring in de staalbouw kunnen wij u helpen om de nodige systemen op te bouwen en bij te sturen, zodat uw bedrijf kan voldoen aan de wettelijke verplichting van de CE markering.

 

 

Al onze diensten