WELDONE Diensten Audit opt

Audit van managementsystemen

Audits zijn een belangrijk instrument om het functioneren van organisaties te beoordelen. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van managementsystemen. Audits zijn een belangrijke bron van informatie voor de directie om te beoordelen of doelstellingen worden gerealiseerd en op welke wijze de prestaties kunnen worden verbeterd.

Weldone voert interne audits uit van FPC- en managementsystemen met de nadruk op risk-based auditing; het voorbereiden en uitvoeren van audits op basis van risicoanalyses. Deze audits worden uitgevoerd al dan niet in het kader van certificatietrajecten.

Al onze diensten