WELDONE Diensten Lascoordinator opt

anytime, anywhere

anytime, anywhere

Lascoördinator

Met de toenemende regelgeving wordt de functie van de lascoördinator steeds belangrijker. Lascoördinatie is de sleutel tot het bereiken van de gewenste kwaliteit voor het lasproduct, omdat lascoördinatiepersoneel verantwoordelijk is voor de maatregelen m.b.t. de kwaliteit van de lasproductie.

In de EN ISO14731 is een basis vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator moeten zijn. Vanuit verschillende normen en regelgeving wordt verwezen naar deze belangrijke functie : PED (2014/68/EU), CPR (305/2011), EN1090, EN15085, EN ISO3834, ...

In september 2019 is de nieuwste editie van EN ISO14731 van kracht gegaan. Lees meer.

De lascoördinator is zowel het aanspreekpunt voor de organisatie op het gebied van laskwaliteit als voor de QC van de klant en eventuele keuringsinstanties. De taken bestaan uit het beoordelen van lastechnische eisen en het technische bestek van een aanvraag. Ook de inzet van gekwalificeerd laspersoneel en gekwalificeerde lasmethoden valt hieronder. Toezicht op het gebruik van de juiste lasuitrusting, lastoevoegmaterialen en basismaterialen is essentieel. Waar nodig wordt voorzien in gebruik van gekalibreerde middelen. De lascoördinator stelt het lasdossier op en houdt toezicht via dagelijkse controles. De identificatie en naspeurbaarheid van materialen en lastoevoegmaterialen worden door de lascoördinator bijgehouden. Tevens voert hij inspecties uit van het laswerk voor, tijdens en na de fabricage. Verder coördineert hij de NDO werkzaamheden van zowel interne als externe partijen gedurende de productie. 

Weldone heeft meerdere lascoördinatoren (EWF/IIW lasingenieurs) beschikbaar voor zowel korte- als langetermijnopdrachten.

Lascoördinatie projecten : staalbouw, drukvaten, opslagtanks, piping, machinebouw en transport.

Al onze diensten