WELDONE Diensten Management Systems opt

Managementsystemen

ISO9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. 

Door ISO is vastgesteld dat normen goed op elkaar aan moeten sluiten en daarom is door ISO besloten de managementsysteemnormen voortaan te ontwikkelen volgens het ‘Plug-in model’. De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als een soort computer met verschillende USB-drives, waarin norm-USB-sticks kunnen worden geplugd, die dan in de computer kunnen samenwerken. De computer zelf bevat de ‘kernelementen’ die voor alle managementsysteemnormen identiek zijn. De structuur, basiseisen en terminologie voor die kern zijn in een apart document vastgelegd: de zogenoemde High Level Structure (HLS). Deze komt steeds terug in de onderwerp- en sectorspecifieke normen, zoals ISO-9001, ISO-14001, etc. die een organisatie voortaan als USB-sticks kan inpluggen in de computer. Op deze manier kunnen bedrijven ervoor zorgen dat allerlei specifieke aandachtspunten geborgd worden in ‘het managementsysteem’ van hun organisatie en kunnen we spreken van integrale bedrijfsvoering.

Weldone begeleidt ISO9001 (versie 2015) trajecten op een pragmatische en efficiënte manier. De HLS laat toe om ook andere systemen obv EN1090, EN15085 of EN ISO3834 te koppelen.

Al onze diensten