WELDONE Diensten Lasdossiers opt

Beheersing van lasdossiers

Het opstellen van de lastechnische kwaliteitsdocumentatie van een constructie is een hele opdracht. Het uiteindelijke lasdossier wordt aangelegd vanaf het begin van een project en omvat lasmethodebeschrijvingen, lasserskwalificaties, NDO plannen, lasplannen enz. Naarmate een project vordert worden andere aspecten zoals traceerbaarheid, kwaliteitsregistraties en rapportering opgenomen in het dossier. 

Vaak worden deze lasdossiers pas aan het einde van het project samengesteld, wat vaak leidt tot onvolledige dossiers en eindeloze discussies tijdens en na de afname van een project, al dan niet met financiële gevolgen (boetes, onvolledige betaling, laattijdige betaling) voor de constructeur.

Heb je nood aan ondersteuning bij de beheersing van lasdossiers, doe dan een beroep op onze experts. Vanaf dag 1 zetten wij u op het juiste spoor. 

 

Al onze diensten