WELDONE Diensten Laskwaliteit opt

Laskwaliteit

EN ISO3834

Het lassen van metalen is een bijzonder proces. De kwaliteit van een lasverbinding kan na het lassen niet met zekerheid worden bepaald, tenzij op destructieve wijze. Via niet destructief onderzoek (NDO) is niet vast te stellen of de verbinding voor 100% voldoet aan de gestelde eisen. Wel kunnen vooraf bepaalde randvoorwaarden (lasserskwalificaties, lasmethodekwalificatie, lastechnisch ontwerp, beheer en opslag lastoevoegmaterialen, etc...) worden geborgd zodat met een grote mate van waarschijnlijkheid vooraf kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen. De EN ISO3834-1 t/m -4 serie beschrijft deze randvoorwaarden en op welk niveau dit geregeld moet zijn.

Om te voldoen aan de tal van (wettelijke) verplichtingen, opgelegd door o.m. de EN1090, EN15085, is de implementatie van een las-kwaliteitsmanagementsysteem een vereiste, zoals beschreven in de EN ISO3834.

Naast het opzetten en begeleiden van dit traject, staan wij u ook bij in uw technische contacten met uw opdrachtgevers, keuringsinstanties en NoBo’s.

Al onze diensten