IWCR Logo

IWCR

The real welding experts ...

Sinds geruime tijd is er een toenemende vraag vanuit de industrie naar technisch specialistische kennis en praktische knowhow in de lastechniek. Dat geldt in zowat alle sectoren, van staalbouw, chemische-, petrochemische- en farmaceutische industrie, oil & gas, tank- en apparatenbouw tot de offshore en in alle fasen van een project: in zowel de engineerings-, uitvoerings- als opleverfase als daarna. Maar expertise is moeilijk te borgen, waardoor de vraag naar lasconsultants toeneemt. Om te waken over hun kwaliteit en hun onafhankelijkheid werd het Independent Welding Consultants Register in het leven geroepen.

Wie een beroep doet op een deskundige van het IWCR kan de geregistreerde leden herkennen aan het gebruik van een IWCR beeldmerk en een uniek registernummer op de persoonlijke documenten van de lasexpert. Voor de opdrachtgevers is dit een waarborg dat de activiteiten van de expert onder de criteria van het IWCR tot stand zijn gekomen. Naast het in stand houden van een kwaliteitskeurmerk, bevordert de Stichting IWCR onderlinge contacten in de industrie en volgt zij ontwikkelingen in het vakgebied van de lastechniek op het terrein. De missie van de Stichting IWCR is omvat in de ietwat stoutmoedige baseline: the real welding experts.

In 2016 was de eerste Belgische IWCR registratie een feit.

Lees ook het artikel over IWCR, dat eerder verscheen in de vakbladen Metallerie, Metaal Info en Metaalvak. 

Uitgebreide informatie over het IWC Register kan je hier raadplegen.

 

 

Al onze diensten